Spirit quest

Сред природа в търсене на отговора към живота. Красива природа, зареждане на кристали със слънце и пречистване в течаща вода, уединение и медитация сред природата. Абсолютния катализатор за отваряне на съзнанието към по-висшите въпроси за нашето съществуване.