Spirit quest

Сред природа в търсене на отговора към живота. Красива природа, зареждане на кристали със слънце и пречистване в течаща вода, уединение и медитация сред природата. Абсолютния катализатор за отваряне на съзнанието към по-висшите въпроси за нашето съществуване.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>